Què són les malalties neurodegeneratives i com es diagnostiquen?

Són malalties que es caracteritzen per un procés progressiu de degeneració i mort neuronal al cervell. El que les distingeix entre si són els diferents grups neuronals o àrees cerebrals afectades en cada malaltia, produint símptomes i evolucions diferents. Aquelles malalties que alteren els circuits motors, per exemple, causen sobretot trastorns del moviment, com en el cas del Parkinson. En canvi, en altres malalties com l’Alzheimer, s’altera principalment la memòria. 

La malaltia de Parkinson, com l'Alzheimer, és una malaltia neurodegenerativa freqüent. Actualment, a Espanya la pateixen unes 150 000 persones i, amb l'envelliment progressiu de la població, el número d’afectats augmentarà significativament en els anys vinents.  Els símptomes del Parkinson són molt variats. Els més característics són l'alentiment motor, la rigidesa muscular i el tremolor. Però els pacients amb Parkinson poden, a més, presentar alteracions psiquiàtriques com ara depressió o apatia, restrenyiment i problemes urinaris, i alteracions del son o de la memòria que en fases avançades poden resultar en demència. El diagnòstic es duu a terme amb la història clínica i una exploració física que posa de manifest els símptomes motors cardinals. Altres proves, com ara un escàner cerebral, poden ajudar en el diagnòstic. Ara com ara, no hi ha un tractament curatiu per les malalties neurodegeneratives, i els factors desencadenants són, sovint, desconeguts.

L'estudi "Envelliment cerebral saludable" el duu a terme la Unitat de Parkinson de l'Hospital Clínic de Barcelona i compta amb el suport del Centre de Biomedicina de Sistemes de Luxemburg (LCSB). El projecte és purament científic. Aquest estudi està aprovat pel Comitè d'Ètica de l'Hospital Clínic de Barcelona. Parts del projecte compten amb el suport financer de la fundació sense ànim de lucre "Michael J. Fox Foundation".